بایگانی اسفند ۱۳۹۷ :: IR BIOLOGY

IR BIOLOGY

خانه زیست شناسی آی آر(جمهوری اسلامی)

Just be Happy

  • ۱۵۴

انواع هورمون ها (مطلب از سرکار خانم دکتر مونا زارع)

  • ۲۹۵

هورمون ها به چند گروه شیمیایی تقسیم می شوند: هورمون های استروئیدی، هورمون های پروتئینی یا پپتیدی، هورمون های آمینی و هورمون های پروستانوئیدی.

هورمون های استروئیدی:

این هورمون ها دارای هسته ای هستند

نرم افزار اختصاصی خانه زیست شناسی منتشر شد

دانلود نرم افزار

نسخه آزمایشی برنامه منتشر شد، با توجه به بازخورد و توجه کاربران عزیز نسخه اصلی منتشر خواهد شد.

متن کامل