بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۸ :: IR BIOLOGY

IR BIOLOGY

خانه زیست شناسی آی آر(جمهوری اسلامی)

مکانیسم رونویسی

  • ۲۵۰

ژنها توالی های کشیده شده ای از DNA است که اطلاعات ژنتیکی را در خود نگه داری میکند که بوسیله کدهای ژنتیکی زخیره شده اند. هر ملکول DNA شامل دو رشته است که هر کدام دو سر ۳’،۵’ دارند. مناطق کدینگ شامل اطلاعات ژنتیکی هستند و قسمتهای که اطلاعات ژنتیکی ندارند در تولید RNAها کمک میکنند.   تولید یک کپی RNA از روی DNA را مرحله رونویسی گویند، این فرایند بوسیله ی RNA polymerase انجام میشود که در هر لحظه یکه نکلئوتیدRNA را به رشته ی RNA درحال تولید، اضافه میکند. رشته ی RNA بارشته ی DNA اصلی یکسان است تنها با این تفاوت که در آن به جای تیامین(T) از یوراسیل(U) استفاده شده است عمل رونویسی در پروکاریوت ها بوسیله یک پلیمراز انجام میشود اما در یوکاریوتها این عمل بوسیله سه پلیمراز مختلف صورت میگیرد که پلیمراز اول برای رونویسی rRNAها است و پلیمراز دوم برای رونویسی mRNA، snRNAو.. استفاده میشود و پلیمراز سوم در ترجمه tRNA، rRNA کاربرد دارد. عمل رونویسی پس از رسیدن به یک توالی مشخص خاتمه می یابد.

 

به رشته DNA که به عنوان الگو برای سنتز RNA قرار می گیرد، رشته آنتی سنس (رشته غیر کدکننده) و به رشته مقابل آن در مولکول DNA، رشته سنس (رشته کدکننده) گفته می شود.

 

 

رقابت جایزه دار

  • ۱۴۵
دو شکل از حواس ویژه بدن در ادامه مطلب این پست وجود دارد که با شماره و خط علامت گذاری شده اند ، هر کسی که بیشترین قسمت از اشکال را نام گذاری کرده (فارسی و انگلیسی) باشد نفر اول و به ترتیب نفر سوم نیز مشخص خواهد شد و به رتبه های اول تا سوم، جزوه های زیست شناسی مشترک (نظام قدیم و نظام جدید مشترک) دکتر کرامت(چهار سال متوالی طراح کنکور) اهدا خواهد شد.

قوانین :
۱-نام گذاری ها ابتدا باید فارسی و سپس انگلیسی باشند.
۲-تکمیل مشخصات اعم از نام و نام خانوادگی ، پست الکترونیک و... به صورت دقیق الزامی میباشد.
۳-مهلت ۱۳۹۸/۳/۲۱

جوایز:
نفر اول ۳ جزوه و ثبت به عنوان رتبه برتر
نفر دوم ۲ جزوه و ثبت به عنوان رتبه برتر تا رقابت بعدی
نفر سوم ۱ جزوه

نحوه دریافت جوایز:
۱-ایمیل دقیق در بخش پاسخگویی خواهید نوشت
و بعد گذشت ۲۴ ساعت از ثبت پاسخ ها و بررسی آنها جوایز به ایمیل نفرات برتر ارسال خواهد شد.2

نرم افزار اختصاصی خانه زیست شناسی منتشر شد

دانلود نرم افزار

نسخه آزمایشی برنامه منتشر شد، با توجه به بازخورد و توجه کاربران عزیز نسخه اصلی منتشر خواهد شد.

متن کامل